WElkom bij
Click F1

Clickf1 ontwikkelt educatieprogramma's voor maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen die zich inzetten voor het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen jongeren en (jong)volwassenen. Media workshops

Clickf1 ontwikkeld sinds 2004 educatie voor scholen en maatschappelijke organisaties. Sinds 2006 hebben wij ons steeds verder gespecialiseerd in media-educatie. Binnen Clickf1 werkt een groep jonge enthousiaste coaches, het MediaTeam. Samen zoeken wij steeds naar de nieuwe digitale mediatools die geschikt en betaalbaar zijn voor scholen en verzorgen wij workshops binnen het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast maken we docenten wegwijs in het gebruik van deze materialen en denken wij mee bij de implementatie hiervan binnen het klaslokaal en verschillende lesthema's. 

Image

Hoe bereid je leerlingen voor op een wereld, waarin moderne technologie in hoog tempo zorgt voor nieuwe apps, games, media tools en social media tools? Hoe zorg je dat leerlingen leren omgaan met media en mediatechnologie? 
We willen dit doen door de leerling aan het roer te zetten. In plaats vanuit een cultuur van waarschuwen en voorzichtigheid, zoals vaak gebeurt, zelf aan de slag vanuit creativiteit met positieve invalshoek. 
Through the gates

Jongeren in (gesloten) instellingen hebben vaak geen vrije toegang tot het internet of moeten beschermd worden tegen, voor deze doelgroep, onveilig internet. Zij missen de kans om zich de "21st Century Skills" eigen te maken waardoor zij niet op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van internet of andere digitale toepassingen. Dit terwijl deze vaardigheden steeds belangrijker worden om actief deel te kunnen nemen aan de huidige samenleving en kansen te creëren voor un de toekomst. De tijd in de instelling mag er niet toe leiden dat deze jongeren achterlopen. 

Image

Blended Learning Environment for European Prisons

Met BLEEP willen we het re-integratie (leer)proces voor gedetineerden en ex-gedetineerden integreren via een blended leeromgeving, online en offline. BLEEP is een Europees project gefinancierd door Erasmus+, waarbij Click F1 de penvoerder is en speelt van september 2019 - september 2021. De landen die meewerken zijn Portugal, Turkije, Italië en Roemenië.

Volgens de ‘desistance’-theorie vormt elk individu een sociale band met de samenleving. Deze sociale band bestaat uit de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij sociale doelen, een inspanning levert om deze doelen te bereiken, gelooft in de waarde van deze doelen en is in staat om legale middelen te gebruiken om deze doelen te bereiken. Hoe zwakker deze sociale band is, hoe groter de kans dat mensen de neiging hebben om een ​​criminele levensstijl te leiden. Veel mensen die uit de gevangenis komen, hebben grote moeite met het re-integreren in de samenleving. Gemiddeld komt meer dan 60% van de ex-gedetineerden binnen 2 jaar opnieuw in aanraking met criminele activiteiten. De belangrijkste factor voor het mislukken van re-integratie lijkt het gebrek aan zinvolle dagelijkse activiteiten te zijn. Dit is bij voorkeur betaald werk, maar het kan ook een andere dagactiviteit zijn, zoals onderwijs.

Click F1 investeert met gebruik van cultuur & media in de toekomst van kinderen, jongeren (jong)volwassenen. In de wereld van morgen....

Project met partners

Click F1 werkt samen met veel verschillende organisaties om ervaring te delen en projecten op te zetten.
Momenteel werkt Click F1 samen met:

  • Defence for Children als medeontwikkelaar van MediaWise
  • Stichting 180 (specialist in het ontwerpen van interventies voor diverse doelgroepen)
  • Young in Prison en Stichting 180 voor het project Solid Base Studio : Solid Base studio bestaat uit trainingen voor jongeren in instellingen gericht op positieve gedragsverandering door interventie elementen en creatieve elementen te bundelen
  • Astrorama bij het ontwikkelen van een mediastudio en mediaplatform waar talentvolle, gemotiveerde jongeren de eigenaar van zijn en geven trainingen op VO en MBO: Studio Roots.
  • Stichting KOPA omtrent projecten voor het basisonderwijs waarbij KOPA de beeldend en grafisch specialist is een Click F1 de mediaspecialist.
  • JJI Lelystad 
Image
Image

Click F1 wordt voor verschillende projecten ondersteund door fondsen. Dankzij deze financiële ondersteuning kunnen wij onze projecten ontwikkelen en versterken. De fondsen zijn:

Fonds 21| Subsidiënt van Studio Roots 

Fonds voor Cultuurparticipatie | Subsidiënt voor Studio Roots en MED.LEF

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) | Wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Click F1 is een actieve partij binnen het CVU.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Financiert MediaWise binnen de Rijks Jeugdinstellingen (RJJI's).

Erasmus+ | Subsidieert BLEEP

Wees een zegen | Subsidieert regelmatig projecten 

 

 

  
Het Sociaal Domein

Naast de domeinen educatie en re-integratie is in Amsterdam het sociaal domein gevestigd.

Het sociaal domein staat voor ontmoeting, uitwisselen, samenwerken met verschillende partijen in Amsterdam om de positie van jongeren te versterken. De corona periode is een context van beperkingen maar daar leren we steeds beter mee omgaan. In de afgelopen corona periode zijn de pijn onderwerpen zichtbaarder geworden en de massale en creatieve oplossingen gelukkig ook. Een periode van naar binnen en om je heen kijken en doen (voor de ander). Herwaardering.

Image