WElkom bij
Click F1

Click F1 ontwikkelt educatieprogramma's voor maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen die zich inzetten voor het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Media workshops

Click F1 ontwikkelt sinds 2004 educatie voor scholen en maatschappelijke organisaties. Sinds 2006 hebben wij ons steeds verder gespecialiseerd in media-educatie.
Binnen Click F1 werkt een groep jonge enthousiaste coaches, het MediaTeam. Samen zoeken wij steeds naar de nieuwe digitale mediatools die geschikt en betaalbaar zijn voor scholen en verzorgen wij workshops binnen het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast maken we docenten wegwijs in het gebruik van deze materialen en denken wij mee bij de implementatie hiervan binnen het klaslokaal en verschillende lesthema's. 

Ook hebben wij een leerlijn digitale geletterdheid opgezet voor de midden- en bovenbouw PO waarbij we de richtlijnen
volgen van de SLO.

Image

Hoe bereid je leerlingen voor op een wereld, waarin moderne technologie in hoog tempo zorgt voor nieuwe apps, games, media tools en social media tools? Hoe zorg je dat leerlingen leren omgaan met media en mediatechnologie? 
Wij doen dit door leerlingen zelf aan het roer te zetten en aan de slag te gaan vanuit creativiteit met positieve invalshoek.

Wij worden hierbij ondersteund door:

Creatief Vermogen Utrecht, met TivoliVredenburg als
penvoerder en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als kennispartner. 

Cultuur & School Utrecht, het
coördinatiepunt en kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad Utrecht. 
Through the gates

Jongeren in (gesloten) instellingen hebben vaak geen vrije toegang tot het internet of moeten beschermd worden tegen, voor deze doelgroep, onveilig internet. Zij missen de kans om zich de "21st Century Skills" eigen te maken waardoor zij niet op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van internet of andere digitale toepassingen. Dit terwijl deze vaardigheden steeds belangrijker worden om actief deel te kunnen nemen aan de huidige samenleving en kansen te creëren voor un de toekomst. De tijd in de instelling mag er niet toe leiden dat deze jongeren achterlopen. 

MediaWise is een uitgebreid beveiligd platform met meer dan 1000 artikelen en linkjes naar veilige websites en wordt dagelijks bijgehouden door onze redactie op maat voor jongeren. Ook geven wij workshops digitale vaardigheden en storytelling. Hiervoor werken we regelmatig samen met Stichting 180 en Young Perspectives.

Image

BLEEP
Blended Learning Environment for European Prisons

Met BLEEP bevorderen we het re-integratie (leer)proces voor gedetineerden en ex-gedetineerden via een online omgeving. BLEEP is een Europees project gefinancierd door Erasmus+. Het platform is actief in Portugal, Turkije, Italië en Roemenië. Vanaf 2023 wordt BLEEP in Nederland doorontwikkeld waarbij we onderzoeken of het geschikt is voor verschillende doelgroepen die ondersteuning nodig hebben bij hun weg terug in de maatschappij. 

Volgens de ‘desistance’-theorie vormt elk individu een sociale band met de samenleving. Deze sociale band bestaat uit de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij sociale doelen, een inspanning levert om deze doelen te bereiken, gelooft in de waarde van deze doelen en is in staat om legale middelen te gebruiken om deze doelen te bereiken. Hoe zwakker deze sociale band is, hoe groter de kans dat mensen de neiging hebben om een ​​criminele levensstijl te leiden. Veel mensen die uit de gevangenis komen, hebben grote moeite met het re-integreren in de samenleving. 

Ga naar de project site voor meer informatie:
projectbleep.eu

Click F1 investeert met gebruik van cultuur & media in de toekomst van kinderen, jongeren (jong)volwassenen. In de wereld van morgen....Europese projecten

Click F1 is ook partner in verschillende Europese projecten, waarbij wij onze expertise delen en doorontwikkelen op het gebied van leeromgevingen, trainingen en online platforms. 

De aankomende jaren werken wij met verschillende partners samen in de projecten Triangle en SOCVOC.

Triangle wordt een platform ter bevordering van arbeidsvaardigheden. 

Binnen SOCVOC wordt een platform ontwikkeld ter bevordering van sociale vaardigheden (softskills) 

Klik voor meer informatie op onderstaande logo's van de projecten


Project met partners

Click F1 werkt samen met veel verschillende organisaties om ervaring te delen en projecten op te zetten.
Momenteel werkt Click F1 samen met:

  • Defence for Children als medeontwikkelaar van MediaWise
  • Stichting 180 (specialist in het ontwerpen van interventies voor diverse doelgroepen)
  • Young Perspectives en Stichting 180 voor het project Solid Base Studio : Solid Base studio bestaat uit trainingen voor jongeren in instellingen gericht op positieve gedragsverandering door interventie elementen en creatieve elementen te bundelen
  • Astrorama bij het ontwikkelen van een mediastudio en mediaplatform waar talentvolle, gemotiveerde jongeren de eigenaar van zijn en geven trainingen op VO en MBO: Studio Roots.
  • Stichting KOPA omtrent projecten voor het basisonderwijs waarbij KOPA de beeldend en grafisch specialist is een Click F1 de mediaspecialist.
  • Pluryn - JJI Lelystad 
Image
Image

Click F1 wordt voor verschillende projecten ondersteund door fondsen. Dankzij deze financiële ondersteuning kunnen wij onze projecten ontwikkelen en versterken. De fondsen zijn:

Fonds 21| Subsidiënt van Studio Roots 

Fonds voor Cultuurparticipatie | Subsidiënt voor Studio Roots en MED.LEF

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) | Wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Click F1 is een actieve partij binnen het CVU.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Financiert MediaWise binnen de Rijks Jeugdinstellingen (RJJI's).

Erasmus+ | Subsidieert BLEEP

Wees een zegen | Subsidieert regelmatig projecten